Gizlilik Politikası ve Çerez sözleşmesi

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politika ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınızı ve yasaların Sizi nasıl koruduğunu anlatır.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Yorumlama ve Tanımlar
Yorumlama

İlk harfin büyük harfle yazıldığı kelimelerin aşağıdaki koşullar altında tanımlanmış anlamları vardır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bazı bölümlerine erişmeniz için oluşturulmuş benzersiz bir hesap anlamına gelir.
CCPA (California Tüketici Gizliliği Yasası) amacıyla işletme, Şirketi, Tüketicilerin kişisel bilgilerini toplayan ve Tüketicilerin kişisel bilgilerinin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyen veya adına bu tür bilgilerin toplandığı tüzel kişilik olarak ifade eder. ve tek başına veya müştereken, bu tür bilgilerin, bu tür bilgilerin, bu tür bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin, bu bilgilerin diğerleri, Kaliforniya Eyaletinde iş yapan tüketicilerin kişisel bilgilerinin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirler.
Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) şunları ifade eder PrivacyPolicies.com web sitesi.GDPR’nin amacı doğrultusunda Şirket Veri Denetleyicisidir.
Tüketici, CCPA (California Tüketici Gizliliği Yasası) amacıyla, Kaliforniya’da ikamet eden gerçek bir kişi anlamına gelir. Yasada tanımlandığı şekilde ikamet eden, (1) geçici veya geçici bir amaç dışında ABD’de bulunan her bireyi ve (2) geçici veya geçici bir amaç için ABD dışında ABD’de ikamet eden her bireyi içerir.
Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımı arasında o web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.
Veri Sorumlusu, GDPR’nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) amaçları doğrultusunda, Şirketi, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen tüzel kişi olarak ifade eder.
Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Servise erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
Do Not Track (DNT), ABD düzenleyici otoriteleri, özellikle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından internet endüstrisinin, internet kullanıcılarının web siteleri üzerinden çevrimiçi faaliyetlerinin izlenmesini kontrol etmelerine olanak tanıyan bir mekanizma geliştirmesi ve uygulaması için teşvik edilen bir kavramdır.
Facebook Facebook Hayran Sayfası, Şirket tarafından Facebook sosyal ağında özel olarak oluşturulan PrivacyPolicies Facebook Hayran Sayfası adlı herkese açık bir profildir. https://www.facebook.com/PrivacyPoliciescom-1641117666139253/
Kişisel Veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir.GDPR’nin amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğe özgü bir veya daha fazla faktör gibi sizinle ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir.ccpa’nın amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, Sizinle doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayan, ilişkilendiren, tanımlayan veya ilişkilendirilebilecek veya makul bir şekilde ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilgi anlamına gelir.
CCPA (California Tüketici Gizliliği Yasası) amacıyla satış, bir Tüketicinin kişisel bilgilerinin sözlü, yazılı veya elektronik veya başka yollarla başka bir işletmeye veya üçüncü bir tarafa parasal olarak satılması, kiralanması, serbest bırakılması, açıklanması, yayılması, kullanıma sunulması, aktarılması veya başka bir şekilde iletilmesi anlamına gelir veya diğer değerli hususlar.
Hizmet, Web Sitesini ifade eder.
Hizmet Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Hizmeti Şirket adına sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede Şirkete yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder. GDPR’nin amacı doğrultusunda Hizmet Sağlayıcılar Veri İşleyicileri olarak kabul edilir.
Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımı veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.
Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan kişi veya söz konusu kişinin Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişi anlamına gelirsiniz.GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyarınca, Hizmeti kullanan kişi olduğunuz için Veri Sahibi veya Kullanıcı olarak anılabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma
Toplanan Veri Türleri
Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya Sizi tanımlamak için kullanılabilecek bazı kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

E-posta adresi
Adı ve soyadı
Telefon numarası
Adres, Eyalet, İl, Posta kodu, Şehir
Kullanım Verileri
Kullanım Verileri

Hizmeti kullanırken Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (ör. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihazla veya bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, Mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, Mobil işletim sisteminiz, Kullandığınız mobil internet tarayıcısının türü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. kullanım, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya bir mobil cihaz aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri depolamak için Çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerezin ne zaman gönderildiğini belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmiyorsanız, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.
Web İşaretçileri. Hizmetimizin ve e-postalarımızın belirli bölümleri, örneğin Şirketin bu sayfaları ziyaret eden veya bir e-posta açan kullanıcıları ve diğer ilgili web sitesi istatistiklerini saymasına izin veren web işaretçileri (açık gıf’ler, piksel etiketleri ve tek pikselli gıf’ler olarak da adlandırılır) olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetmek ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulamak).

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilir. Çevrimdışı olduğunuzda Kalıcı Çerezler kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, web tarayıcınızı kapatır kapatmaz Oturum Çerezleri silinir.

Aşağıda belirtilen amaçlar için hem Oturum hem de Kalıcı Çerezler kullanıyoruz:

Gerekli / Temel ÇerezleRtür: Oturum çerezleridönetici: bizamaç: Bu Çerezler, Size Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanabilmeniz için gereklidir. Kullanıcıların kimliğini doğrulamaya ve kullanıcı hesaplarının hileli kullanımını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca Size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.
Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerezleritipi: Kalıcı Çerezleryönetici: usamaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediklerini belirler.
İşlevsellik Çerezleritipi: Kalıcı çerezleryönetici: bizamaç: Bu Çerezler, Web Sitesini kullandığınızda, giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi yaptığınız seçimleri hatırlamamızı sağlar. Bu Çerezlerin amacı size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi tekrar girmek zorunda kalmanızı önlemektir.
İzleme ve Performans Çerezleritipi: Kalıcı Çerezleryönetici: Üçüncü Taraflaramaç: Bu Çerezler, Web Sitesine gelen trafik ve kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri izlemek için kullanılır. Bu Çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler sizi doğrudan veya dolaylı olarak bireysel bir ziyaretçi olarak tanımlayabilir. Bunun nedeni, toplanan bilgilerin genellikle Web sitesine erişmek için kullandığınız cihazla ilişkili takma ad tanımlayıcısına bağlı olmasıdır. Bu Çerezleri, kullanıcılarımızın bunlara nasıl tepki verdiğini görmek için Web Sitesinin yeni sayfalarını, özelliklerini veya yeni işlevlerini test etmek için de kullanabiliriz.

Kullandığımız çerezler ve çerezlerle ilgili seçimleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.
Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, Hizmetin kayıtlı bir kullanıcı olarak kullanabileceğiniz farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, ürünler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan başka herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve üstlenilmesi.